a

Aydil Metin

Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist

 

Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümlerini tamamlayarak bitirmiştir.

Yüksek lisans eğitimini ise Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Çocuk- Ergen alt alanında tamamlamış ve “Algılanan Ebeveyn Tutumunun Kardeş Kıskançlığına Etkisi” konulu projesi ile uzman unvanını almıştır.

Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen  EMDR I. Düzey Eğitimini tamamlamıştır.

Byron ve Carol Norton tarafından verilen ”Deneyimsel Oyun Terapisi” eğitimini tamamlamıştır.

Theraplay®, Theraplay Enstitüsü tarafından verilen çocuklar ve ebeveynlerin dahil olduğu, öz-saygı, başkalarına güven ve bağlılığı arttırmak için geliştirilen “Theraplay” çocuk ve aile oyun terapisi ve “Marschak Etkileşim Metodu (MEM) ” eğitimini tamamlamıştır.

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC IV Uygulama Eğitimi), Moxo Dikkat Testi, Özgül Öğrenme Güçlüğünde Eğitsel Tanı ve Değerlendirme Çocuk Gelişim Testleri (Metropolitan Okul Olgunluğu Testi,AGTE, Denver II, Gessel, Frostig, Burdon, Benton,Frankfurther,D2.) uygulamaya yetkin olduğu değerlendirmelerdir.

Dr. Z. Deniz Aktan tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır.

2018-2020 yılları arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri vakfında 6-7 yaş arası çocukların gelişimini destekleyici faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Klinik çalışmalarının yanı sıra, çocuklar ve aileleri için sosyal sorumluluk projeleri ile ilgilenmekte, gönüllü çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Aktif olarak, EMDR Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi, Theraplay Oyun ve Aile Terapisi yaklaşımlarını çocuk, ergen ve yetişkinler ile kullanmakla beraber ebeveyn danışmanlığı vermektedir. 

Aldığı Eğitimler:

Üyesi Olduğu Dernekler: