Duyguları Düzenlemek (Öz-Denetim Becerisi, Regülasyon) Nedir?

Duygular, düşünce ve davranışlarımızı etkileyen fakat aynı zamanda bu düşünce ve davranışlardan ‘etkilenen‘ ruh halleridir.

Kimi insan duygularını daha kolay yönetebilirken kimisi ise zorluk çekebilir. Duygu düzenleme yani: ‘regülasyon‘ öz-düzenleme, öz-denetim becerisidir ve öğrenilebilirdir. Kişinin kendi iç ve dış dünyasındaki sağlıklı ilişkiyi koruyabilmek adına baş etmekte zorluk çektiği duyguları, düşünceleri ayarlayabilme becerisi regülasyondur.

Her birey için regüle olma teknikleri farklılık gösterir ve deneyimlerle değişebilir.

Dikkati odaklamak regülasyon becerisi için oldukça önemlidir.

Stres, öfke, endişe vb. duyguların hissedilmesine sebep olan ‘düşünceyi’ fark etmek ve buna dikkat verebilmek regüle olmanın önemli bir adımıdır.

Zihnimizde, otomatik olarak geçen, kontrolümüz dışında pek çok düşünce mevcuttur bu düşünceler zaman zaman duyguları olumsuz anlamda etkilemekte ve davranışlarımıza yön vermektedir.

Bu anlamda, hissedilen bir duygunun ardından düşüncelere dikkat vermek, içsel konuşmaları yapabilmek:

  • Neden öfkeleniyorum?
  • Beni endişelendiren nedir?
  • Bu konu sadece karşımdaki ile mi ilgili?
  • Benim düşünce şeklimin bu konuda payı nedir?

Gibi, kendine soracağın sorular yani içsel konuşmalar, bedene odaklanmak için yapılabilecek teknikler

  • Nefes egzersizleri
  • Beden kontrolü vb.

regüle olmak adına yardımcı olacaktır.

Klinik Psikolog Aydil Metin

Facebook
Pinterest
LinkedIn
Twitter
Email

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir